Föreningen Lärjehed fritidsområde

   Styrelse 2017.

 


 

Ordförande 

Vivianne Berglund 

Stuga 151 

vivianne@larjehed.se

        

Kassör
Zenobia Cobon stuga 94

                                                                                                                                 

Sekreterare

Carina Ghazanfary  Stuga 25

carina@larjehed.se

 kontakt@larjehed.se

 

Styrelseledamot

Birgitta Chai Stuga 124

Sara Bäckström Stuga 138

Suppleanter.

Bengt Bräda
Lotta Nerving Stuga 61

 

  

Lokaluthyrning

 

Birgitta Chai Stuga 124

 

Föreståndare

Bo Douglasson  Stuga 112

0705-570282

Bo Lundén Stuga 165

 

Husfru/Sopansvarig

Solveig  Berglund Stuga 80

 

Valberedningen

Ami Ödlund Stuga 123

Pia Ask Stuga 157

 

Caféansvariga

Birgitta Chai  Stuga 124

Ami Ödlund Stuga 123

birgitta@larjehed.se

 Grannsamverkan

Solveig Berglund Stuga 80

Lauri Luukkonen Stuga 31

Lisbeth Månsson Stuga 38

Sune Lagnevall Stuga 134

Stig Johansson Stuga 16

 

Revisorer

Sune Lagnevall Stuga 134

Hasse Andersson Stuga 120

 

Revisorsuppleanter

Senada Behram

Martin Persebo

 

Studieombud

Maria Jourdanis
Hamid Abdowod

 

Hemsideansvarig

Vår hemsida finns på

www.larjehed.se

 

  

           
               Kvartersvärdar

Område 1. Lauri Luukkonen stuga 31. (Norra)

Område 2. Carina Ghazanfary stuga 25 (Norra)

Område 3. Elena-Catalina  stuga 53

Område 4. Sam Berg stuga 70

Område 5. Tomas Olssn Neptun stuga 81

Område 6. Linus stuga 87

Område 7. Birgitta Chai stuga 124

Område 8. Sune Lagnevall stuga 134