Agenda för 2018

Maj: Syn av området
28 feb. Sista betalningsdag för faktura årsavgift 2018
19 maj. Vårstädning kl: 11:00-14:00
31 maj. Sista betalningsdag av faktura delbet. El 2018 
16 juni. Midsommarstädning kl: 11:00-12:00
17 juni. Halvårsmöte kl: 11:00
22 juni. Midsommarfest se anslagstavlor och hemsidan
14 juli. Underhållning (preliminärt datum).

21 juli. Loppis i föreningslokalen kl: 12:00-15:00

28 juli. Underhållning (preliminärt datum).
11 aug. Elavläsning kl: 10:00-14:00
31 aug. Sista betalningsdag Faktura Elavläsning 2018
15 sep. Höststädning kl: 11:00-14:00
16 sep. Höstmöte kl: 11:00

 

Agenda för 2017

26 feb. Årsmöte. kl:11.00 (Folkets Hus Backa)

29 apr. Syn av området  kl:10.00

20 maj. Vårstädning  kl:10.00

17 jun. Midsommarstädning  kl:10.00

18 jun. Halvårsmöte  kl:11.00

23 jun. Midsommarfest 

08 juli. Kommer Swing Tarturo. 

Jubileum Lärjehed fritidsområde 75 år. 

29 juli. Kommer Matrosorkestern.

05 aug. El-avläsning  kl:10.00

16 sep. Höststädning kl:10.00

17 sep. Höstmöte kl:11.00 Preliminärt

  

Med reservation för att det kan bli förändringar i programmet. Det anslås då på anslagstavlorna och hemsidan.