Agenda för 2017

26 feb. Årsmöte. kl:11.00 (Folkets Hus Backa)

29 apr. Syn av området  kl:10.00

20 maj. Vårstädning  kl:10.00

17 jun. Midsommarstädning  kl:10.00

18 jun. Halvårsmöte  kl:11.00

23 jun. Midsommarfest 

08 juli. Kommer Swing Tarturo. 

Jubileum Lärjehed fritidsområde 75 år. 

29 juli. Kommer Matrosorkestern.

05 aug. El-avläsning  kl:10.00

16 sep. Höststädning kl:10.00

17 sep. Höstmöte kl:11.00 Preliminärt

  

Med reservation för att det kan bli förändringar i programmet. Det anslås då på anslagstavlorna och hemsidan.