Välkomna till vårt fritidsområde.
Koloniträdgårdar har funnits i Göteborg i över 100 år, 1942 byggdes de fyra första stugorna på Lärje-hed fritidsområde, i dag består vårt område av 146 stugor belägna i den vackra Lärjedalen 10 km öster om Göteborg. Nästa år firar vi 75 år som förening till glädje för medlemmar och besökare.

 Karta över området  Vägbeskrivning   


Vattenavstängning! 

Vattnet till våra stugor stängs av den 31 oktober 2016

Stugägaren ansvarar för att alla kranar i stugan öppnats, och att systemet därigenom tömts på vatten, efter det att vattnet stängts av i oktober.

Huvudkranen ska vara öppen hela vintern, för att undvika frostsprängningar av rören.

Huvudkranen  skall senast i mitten av mars månad, inför påsläpp av vattnet vara stängd.

Töm varmvattenberedaren och att hälla en skvätt spolarvätska/glykol i wc-stolen (Om du inte har underhålls värme på).  

Stugornas avlopp får ej användas under perioden  1 nov–1 april!

Tack för i år.


Meddela alltid föreningen om du ändrar adress eller byter telefonnummer. kontakt@larjehed.se  

Lärjehed fritidsområde har ingen central förmedling av lediga stugor, försäljning av stugan sköter stugägare, styrelsen är den part som tecknar nyttjanderättskontrakt. 

Vill du som medlem kunna logga in på låsta sidor skicka ditt namn och husnummer till. kimbo46@outlook.com

 


 

       

Mobilanpassning gör hemsidans mall "responsiv" vilket innebär att den anpassar sig efter upplösningen på din skärm, funktionen ändrar inte på innehåll utan endast hur det presenteras.                                                                                         

  

Väder Göteborg