OBS! Datum för elavläsningen är ändrad, från den 4 augusti till den 11 augusti klockan 10.00 vid föreningshuset!
/ Styrelsen

      

 

OBS! Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00 idag, den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård. Läs mer på Länsstyrelsen hemsida.

 

Välkomna till vår hemsida.
Koloniträdgårdar har funnits i Göteborg i över 100 år. Den 16 augusti 1942 bildades Lärjehed fritidsområde och samma år byggde man de fyra första stugorna, i dag består området av 146 stugor belägna i den vackra Lärjedalen 10 km öster om Göteborg. 
 Karta över området  Vägbeskrivning  Film.
  

 

Ändrade soprutiner

I år får vi ändrade rutiner för vår sophantering. Sopor kan i år lämnas och betalas för på söndagar mellan 17 och 19 till cafét. Gäller från den 3:e juni.

 

SNABBLÄNKAR
Facebook-grupp för Lärjehed fritidsområde
Om du inte är med? Gå med och dela med dig av ditt Lärje.              

Föreningen - Göteborgs Koloniträdgårdar 

Kontakta styrelsen: Telefon: 0721-505323. Mån, Ons, Sön kl: 17:00-20:00, eller lämna ett meddelande. kontakt@larjehed.se 

 


 

Meddela alltid föreningen om du ändrar adress eller byter telefonnummer. kontakt@larjehed.se  

Lärjehed fritidsområde har ingen central förmedling av lediga stugor, försäljning av stugan sköter stugägare, styrelsen är den part som tecknar nyttjanderättskontrakt. 

Saknar du lösenord för låsta sidor på hemsidan skicka ditt namn o husnummer till. kimbo46@outlook.com 

 
Stugägaren ansvarar för att alla kranar i stugan öppnats, och att systemet därigenom tömts på vatten, efter det att vattnet
stängts av i månadsskiftet okt/nov. Huvudkranen ska vara öppen hela vintern, för att undvika frostsprängningar av  rören, t
öm varmvattenberedaren och att hälla en skvätt spolarvätska/glykol i wc-stolen.
Stugornas avlopp får ej användas under perioden 1 nov/1 april.
Huvudkranen  skall senast i mitten av mars månad, inför påsläpp av vattnet vara stängd. 
 


 

        Jag rekommenderar Din Studio

Mobilanpassning gör hemsidans mall "responsiv" vilket innebär att den anpassar sig efter upplösningen på din skärm, funktionen ändrar inte på innehåll utan endast hur det presenteras.